آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

دوره‌های آموزشی پلاسما

69 دوره ها
دوره
دوره فیزیولوژی کلیه(لکچریو)

دوره فیزیولوژی کلیه(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
2:39 ساعت
11 مرداد 1401
145,000 تومان
دوره
دوره آناتومی اندام فوقانی(لکچریو)

دوره آناتومی اندام فوقانی(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
4:48 ساعت
14 مرداد 1401
160,000 تومان
دوره
دوره آناتومی مغز و سیستم عصبی(لکچریو)

دوره آناتومی مغز و سیستم عصبی(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
6:05 ساعت
15 مرداد 1401
210,000 تومان
دوره
دوره پاتولوژی کلیه(لکچریو)

دوره پاتولوژی کلیه(لکچریو)

در فیزیوپاتولوژی
5.00
8:30 ساعت
15 مرداد 1401
259,000 تومان
دوره
دوره رادیولوژی شکم(لکچریو)

دوره رادیولوژی شکم(لکچریو)

در بالین و کلینیک
5.00
3:22 ساعت
19 مرداد 1401
150,000 تومان
دوره
دوره فارماکولوژی(اسموزیس)

دوره فارماکولوژی(اسموزیس)

در اسموزیس
5.00
6:10 ساعت
19 شهریور 1401
189,000 تومان

نوع

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.