بازگشت به دوره

بیوشیمی و متابولیسم اسموزیس

0% تکمیل شده
0/0 مرحله


.

سندرم Lesch-Nyhan اسموزیس


سندرم Lesch-Nyhan نوعی اختلال مغلوب مرتبط با X است که به دلیل کمبود یا عدم وجود آنزیم Hypoxanthine Guanine Phosphoribosyl Transferase یا به اختصار HGPRT ایجاد می شود ، آنزیمی که در مسیر salvage پورین شرکت می کند.
نتیجه آن هیپراوریسمی و هیپراوریکوسوری است که منجر به سنگ کلیه ، آرتریت نقرس ، اختلال عملکرد عصبی ، مانند اختلالات حرکتی و اختلالات رفتاری ، از جمله آسیب به خود می شود.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام پلاسما عضو شوید.

ویدیوهای اسموزیس مرتبط با این ویدیو:

اندازه گیری جریان پلاسمای کلیوی و خون کلیه

هیپوتیروئیدیسم

سندرم شیهان

دیابت بی مزه

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.