درس 1 از 0
در حال پیشرفت

ویروس اوریون


.

ویروس اوریون اسموزیس


اوریون بسیار مسری است و توسط قطرات تنفسی از طریق هوا پخش می شود و به طور معمول غدد پاروتید بزاقی را آلوده کرده ، باعث تورم آنها می شود ، اما همچنین می تواند باعث مننژیت ، انسفالیت ، orchitis و اپیدیدیمیت شود خوشبختانه ، واکسن اوریونی وجود دارد که ایمن و در جلوگیری از تقریباً 90٪ موارد موثر است.

اوریون بسیار مسری است و توسط قطرات تنفسی از طریق هوا پخش می شود و به طور معمول غدد پاروتید بزاقی را آلوده کرده ، باعث تورم آنها می شود ، اما همچنین می تواند باعث مننژیت ، انسفالیت ، orchitis و اپیدیدیمیت شود خوشبختانه ، واکسن اوریونی وجود دارد که ایمن و در جلوگیری از تقریباً 90٪ موارد موثر است.اوریون بسیار مسری است و توسط قطرات تنفسی از طریق هوا پخش می شود و به طور معمول غدد پاروتید بزاقی را آلوده کرده ، باعث تورم آنها می شود ، اما همچنین می تواند باعث مننژیت ، انسفالیت ، orchitis و اپیدیدیمیت شود خوشبختانه ، واکسن اوریونی وجود دارد که ایمن و در جلوگیری از تقریباً 90٪ موارد موثر است.اوریون بسیار مسری است و توسط قطرات تنفسی از طریق هوا پخش می شود و به طور معمول غدد پاروتید بزاقی را آلوده کرده ، باعث تورم آنها می شود ، اما همچنین می تواند باعث مننژیت ، انسفالیت ، orchitis و اپیدیدیمیت شود خوشبختانه ، واکسن اوریونی وجود دارد که ایمن و در جلوگیری از تقریباً 90٪ موارد موثر است.

راستی! برای دریافت مطالب جدید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام پلاسما عضو شوید.

ویدیوهای اسموزیس مرتبط با این ویدیو:

ویروس مامپس

ویروس سین‌سیشیال تنفسی

ویروس پولیو

ویروس پاپیلومای انسانی

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.