آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

علوم پایه

25 دوره ها
دوره
دوره میکروبیولوژی

دوره میکروبیولوژی

در علوم پایه
4.38
15:10 ساعت
13 اسفند 1402
250,000 تومان
دوره
باکتری شناسی علوم پایه

باکتری شناسی علوم پایه

در علوم پایه
5.00
9:00 ساعت
22 آبان 1402
449,000 تومان
دوره
دوره ایمنی شناسی(لکچریو)

دوره ایمنی شناسی(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
9:40 ساعت
21 دی 1401
249,000 تومان
دوره
دوره جنین شناسی(لکچریو)

دوره جنین شناسی(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
9:20 ساعت
21 دی 1401
249,000 تومان
دوره
دوره بیوشیمی(لکچریو)

دوره بیوشیمی(لکچریو)

در علوم پایه
5.00
14:00 ساعت
21 دی 1401
249,000 تومان
دوره
فیزیولوژی اعصاب

فیزیولوژی اعصاب

در علوم پایه
2:10 ساعت
21 دی 1401
249,000 تومان

نوع

موضوعات بخش علوم‌پایه

زبان

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.