آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

بالین و کلینیک

22 دوره ها

دوره های ویژه

#دوره های اخیرا منتشر شده
ویژه
دوره معاینه بالینی(لکچریو)

دوره معاینه بالینی(لکچریو)

در بالین و کلینیک
4.46
8:40 ساعت
8 مرداد 1401
259,000 تومان
دوره
دوره بیماری های قلبی(لکچریو)

دوره بیماری های قلبی(لکچریو)

در بالین و کلینیک
3.63
4:30 ساعت
19 دی 1401
160,000 تومان
دوره
دوره بخش پوست(لکچریو)

دوره بخش پوست(لکچریو)

در بالین و کلینیک
5.00
4:40 ساعت
19 دی 1401
160,000 تومان
دوره
دوره بخش جراحی(لکچریو)

دوره بخش جراحی(لکچریو)

در بالین و کلینیک
4.90
3:10 ساعت
15 شهریور 1401
130,000 تومان
دوره
در بالین زنده بمان

در بالین زنده بمان

در بالین و کلینیک
4.58
7:00 ساعت
13 شهریور 1401
219,000 تومان
دوره
دوره بخش گوارش(لکچریو)

دوره بخش گوارش(لکچریو)

در بالین و کلینیک
4.96
5:18 ساعت
31 مرداد 1401
170,000 تومان
دوره
دوره بخش ریه(لکچریو)

دوره بخش ریه(لکچریو)

در بالین و کلینیک
4.96
7:04 ساعت
29 مرداد 1401
190,000 تومان

نوع

موضوعات بخش بالین

زبان

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.