07137242217
hello@plasmain.ir

اسموزیس

12 دوره ها
دوره دوره ژنتیک(اسموزیس)

دوره ژنتیک(اسموزیس)

در اسموزیس
4.00
3:10 ساعت
29 شهر 1401
رایگان
دوره دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

در اسموزیس
4.38
5:40 ساعت
29 شهر 1401
149,000 تومان
دوره دوره دستگاه‌تولیدمثل(اسموزیس)

دوره دستگاه‌تولیدمثل(اسموزیس)

در اسموزیس
4.75
2:55 ساعت
28 شهر 1401
75,000 تومان
دوره دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

در اسموزیس
3.83
2:50 ساعت
28 شهر 1401
49,000 تومان
دوره دوره جنین شناسی(اسموزیس)

دوره جنین شناسی(اسموزیس)

در اسموزیس
3.20
2:45 ساعت
28 شهر 1401
رایگان
دوره دوره ایمنی شناسی(اسموزیس)

دوره ایمنی شناسی(اسموزیس)

در اسموزیس
4.25
7:25 ساعت
27 شهر 1401
89,000 تومان

نوع

گزینه های بیشتر