07137242217
hello@plasmain.ir

اسموزیس

12 دوره ها
دوره دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

دوره بیوشیمی و متابولیسم(اسموزیس)

در اسموزیس
3.83
2:50 ساعت
28 شهر 1401
59,000 تومان
دوره دوره فارماکولوژی(اسموزیس)

دوره فارماکولوژی(اسموزیس)

در اسموزیس
5.00
6:10 ساعت
19 شهر 1401
219,000 تومان
دوره دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

دوره میکروبیولوژی(اسموزیس)

در اسموزیس
4.38
5:40 ساعت
29 شهر 1401
189,000 تومان
دوره دوره قلب و عروق(اسموزیس)

دوره قلب و عروق(اسموزیس)

در اسموزیس
3.50
8:20 ساعت
20 شهر 1401
198,000 تومان
دوره دوره غدد درون‌ریز(اسموزیس)

دوره غدد درون‌ریز(اسموزیس)

در اسموزیس
5.00
6:30 ساعت
21 شهر 1401
169,000 تومان
دوره دوره دستگاه کلیه(اسموزیس)

دوره دستگاه کلیه(اسموزیس)

در اسموزیس
6:50 ساعت
23 شهر 1401
219,000 تومان

نوع

گزینه های بیشتر