07137242217
hello@plasmain.ir

دوره‌های آموزشی پلاسما

2 دوره

آناتومی اندام فوقانی

در علوم پایه
5.00
4:58 ساعت
۱۴ مرداد ۱۴۰۱
119250تومان 159000تومان

فیزیولوژی اسکلتی عضلانی

در علوم پایه
4.94
1:00 ساعت
۱۰ مرداد ۱۴۰۱
31200تومان 39000تومان

نوع

گزینه‌های بیشتر