بازگشت به دوره

اصول کلی فیزیولوژی

0% تکمیل شده
0/0 مرحله
 1. فیزیولوژی - مقدمه و اصول اصلی
  مقدمه ای بر فیزیولوژی
 2. هومئوستاز: تعریف و سطوح سازمان‌دهی
 3. کنترل و تنظیم
 4. غشای سلولی و اندامکی
  فیزیولوژی غشاء
 5. غشای دولایه لیپیدی: ساختار و مایع داخل و خارج سلولی
 6. آکواپورین: تعریف، ساختار و عملکرد
 7. کانال های یونی: تعریف، انواع و عملکرد
 8. ATPase ها
 9. حامل‌های املاح( انتقال دهنده‌های SLC)
 10. سیگنال دهی سلولی
 11. سیگنال دهی سلولی: دریافت سیگنال
 12. سیگنال دهی داخل و خارج سلولی: تغییرات گیرنده
 13. تشدید و انتشار سیگنال
 14. پتانسیل غشا: غلظت یونی
 15. مقدمه ای بر تنظیم دمای بدن
 16. سنجش دمای بدن
 17. هیپوتالاموس: تنظیم دمای بدن
 18. هایپرترمی(گرما زدگی): علل و نشانه ها
 19. اندازه گیری دما
 20. دوره ای بر غلظت یون هیدروژن و pH
 21. تنظیم دمای بدن
  pH خون: اسیدوز و آلکالوز- تعادل اسید باز
 22. اسیدها، بازها و بافرها
 23. بافر: تعریف و منحنی های تیتراسیون
 24. معادله هندرسون-هسلباخ: مثال ها
 25. تنظیم pH: کنار آمدن با اسیدها
 26. بازجذب کلیوی HCO3: تعادل اسید باز
 27. تعادل اسید باز
  اسیدهای قابل تیتر
 28. آمونیاک و آمونیوم
 29. جدول اسید باز
 30. اسیدوز و آلکالوز تنفسی
 31. اسیدوز و آلکالوز متابولیک
 32. آنیون و اسمولار گپ
 33. اسیدور توبولار کلیوی: انواع و خلاصه ای از اسید باز
درس 7 از 33
در حال پیشرفت

کانال های یونی: تعریف، انواع و عملکرد

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.