آخرین فرصت
توقف فروش همیشگی محصولات تیم لکچریو در ساعات آینده
بزن بریم
07137242217
hello@plasmain.ir

دوره‌های حاوی پلاسماتو

3 دوره ها
دوره
دوره آناتومی قفسه سینه(لکچریو)

دوره آناتومی قفسه سینه(لکچریو)

در علوم پایه
4.94
2:39 ساعت
13 مرداد 1401
80 امتیاز
دوره
دوره فیزیولوژی تنفس(لکچریو)

دوره فیزیولوژی تنفس(لکچریو)

در علوم پایه
4.96
2:30 ساعت
11 مرداد 1401
75 امتیاز
دوره متنی
مرکز دانش پلاسما

مرکز دانش پلاسما

در علوم پایه
4.88
1:05 ساعت
10 مرداد 1401
50 امتیاز

نوع

گزینه های بیشتر

توقف فروش همیشگی لکچریو

توقف فروش همیشگی لکچریو

درحال انتقال محصولات لکچریو به استودیو داخلی هستیم و این آخرین فرصت خرید همیشگی می باشد.